0902391111
Hỗ trợ:
MUA ĐIỀU HÒA THEO

Máy lạnh dân dụng

Điều hòa Panasonic

PU9TKH-8 2017

8,950,000 VNĐ

VU9SKH-8

11,800,000 VNĐ

Panasonic N9SKH-8 gas 32

6,950,000 VNĐ

Panasonic N12SKH-8 gas 32

9,050,000 VNĐ

PU12TKH-8 2017

11,050,000 VNĐ

VU12SKH-8

14,500,000 VNĐ

Sharp AH-A9UEW

5,450,000 VNĐ

Sharp AH-X9SEW

7,550,000 VNĐ

Sharp AH-A12UEW

7,600,000 VNĐ

Sharp AH-X12STW

9,550,000 VNĐ

Sharp AH-A18SEW

10,950,000 VNĐ

Sharp AH-X18SEW

14,500,000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy

Heavy SRK25ZM-S

Liên hệ VNĐ

Heavy SRK35ZM-S

Liên hệ VNĐ

Heavy SRK50ZM-S

Liên hệ VNĐ

Heavy SRK71ZR-S

10,000,000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa

Nagakawa NS-C09TK

4,750,000 VNĐ

Nagakawa NS-C12TK

6,050,000 VNĐ

Nagakawa NS-C18TK

8,500,000 VNĐ

Nagakawa NS-C24TK

114,000,000 VNĐ

LG S9EN3/ENM

5,500,000 VNĐ

LG V10ENP

6,500,000 VNĐ

LG S12ENA

7,350,000 VNĐ

LG V13END

7,700,000 VNĐ

LG S18ENA

11,600,000 VNĐ

LG V18END

14,000,000 VNĐ

LG V24END

16,800,000 VNĐ

Điều hòa Reetech

Reetech RT/RC-09

5,150,000 VNĐ

Reetech RT/RC-12

6,350,000 VNĐ

Reetech RT/RC-18

8,850,000 VNĐ

Funiki SSC09

4,800,000 VNĐ

Funiki SSC12

6,250,000 VNĐ

Funiki SSC18

8,950,000 VNĐ

Funiki SSC24

11,400,000 VNĐ

Điều hòa Electrolux

Electrolux 09CRF

5,450,000 VNĐ

Electrolux 12CRF

6,300,000 VNĐ

Electrolux 18HRF

11,900,000 VNĐ

Điều hòa Carrier

CARRIER CVUR010

9,600,000 VNĐ

CARRIER CVUR013

11,400,000 VNĐ

CARRIER CVUR018

18,400,000 VNĐ

CARRIER CUR010

7,500,000 VNĐ

CARRIER CUR013

9,200,000 VNĐ

CARRIER CUR018

13,000,000 VNĐ

Midea MS11-D1-18CR

8,850,000 VNĐ

Midea MS11-D1-24CR

11,950,000 VNĐ

GREE GWC-09QB

5,400,000 VNĐ

GREE GWC-12QB

6,350,000 VNĐ

GREE GWC-18NC

9,600,000 VNĐ

GREE GWC-24NC

13,500,000 VNĐ

Sanyo SAP-KC9ZGES

5,400,000 VNĐ

Sanyo SAP-KCRV9WGS

7,400,000 VNĐ

Sanyo SAP-KC12ZGES

6,600,000 VNĐ

Sanyo SAP-KCRV12WGS

8,200,000 VNĐ

Sanyo SAP-KC18BGES

10,350,000 VNĐ

Sanyo SAP-KCRV18WGS

11,400,000 VNĐ

Yuiki YK09

4,850,000 VNĐ

Yuiki YK12

5,900,000 VNĐ

Yuiki YK18

8,350,000 VNĐ

Yuiki YK27

11,600,000 VNĐ
Copyright @ 2016: Dieuhoagiasi.vn
  • Tư vấn Online:

    0902391111

    (từ 7h30 đến 20h tất cả các ngày)
  • Giải quyết khiếu nại:


    (từ 8h đến 17h30 tất cả các ngày)